آخرین تور ها:
خانه » تور بمبئی گوا » تور هند تور ترکیبی بمبئی گوا ویژه زمستان 96 دی و بهمن ماه

تور هند تور ترکیبی بمبئی گوا ویژه زمستان 96 دی و بهمن ماه

تور هند تور ترکیبی بمبئی گوا بهار 97

برای قیمتهای نوروزی تماس حاصل فرمایید.

تور هند تور بمبئی گوا با پرواز ایرن ایر بهمن ماه 96 

به علت بازنبودن پرواز چارتر با پرواز سیستمی ایران ایر و یا پرواز عربی با قیمت دلاری و خدمات وی ای پی  تور شما بسته خواهد شد.

با پرواز های عربی یا سیستمی ایران ایر و قیمت دلاری تور ویژه هولی بسته خواهد شد.

images

هتل 4 ستاره د امرالد در بمبئی

the emerald hotel in mumbai

هتل چهار ستاره لاگولز کورت در بمبئی 

 

la gulls court hotel in goa 

***********************************

قیمت تور بمبئی گوا زمستان 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته:3/195/000 تومان
قیمت تور ترکیبی هند بهمن  96  برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی: 3/495/000تومان
قیمت تور 7 شب بمبئی گوا بهمن 96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:4/095/000تومان
قیمت تور ترکیبی هندوستان  96 برای هر نفر در اتاق یک تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:4/495/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند اسفند ماه برای کودک 6 تا 12 سال:2/695/000تومان
قیمت  تور هند زمستان 96 برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/895/000تومان
قیمت  تور هندوستان  بهمن ماه با پرواز ایران ایر  برای کودک 2 تا 6 سال :2/095/000تومان
قیمت  تور هندوستان دی ماه 96 برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت برای نوزاد:700/000تومان

********************************

قیمتهای دلاری ویژه ده شب هتل با خدمات میباشد قیمت بلیط و ویزا بصورت ریالی بعد از انتخاب تاریخ به مسافر اعلام میگردد.

****حضور مسافر برای انگشت نگاری در سفارت بر طبق تاریخ تعیین شده الزامیست.
***زمان اخذ ویزای توریستی یک ماهه هند 7 روز کاری است لطفا در انتخاب زمان سفرتان توجه داشته باشید.

************************

هتل 4 ستاره د امرالد در بمبئی

the emerald hotel in mumbai

هتل 4 ستاره ناگائو گرند در گوا 

nagao grand hotel in goa 

******************************

قیمت تور بمبئی گوا زمستان 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته:3/395/000 تومان
قیمت تور ترکیبی هند دی  96  برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی: 3/795/000تومان
قیمت تور 7 شب بمبئی گوا بهمن 96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:4/395/000تومان
قیمت تور ترکیبی هندوستان جشن هولی 96 برای هر نفر در اتاق یک تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:4/895/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند اسفند ماه برای کودک 6 تا 12 سال:2/695/000تومان
قیمت  تور هند زمستان 96 برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/895/000تومان
قیمت  تور هندوستان  بهمن ماه با پرواز ایران ایر  برای کودک 2 تا 6 سال :2/095/000تومان
قیمت  تور هندوستان دی  ماه 96 برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت برای نوزاد:700/000تومان

******************************

هتل 4 ستاره د امرالد در بمبئی

the emerald hotel in mumbai

هتل 4 ستاره سان ویلیج در گوا

SUNVILLAGE HOTEL IN GOA

******************

قیمتهای دلاری ویژه ده شب هتل با خدمات میباشد قیمت بلیط و ویزا بصورت ریالی بعد از انتخاب تاریخ به مسافر اعلام میگردد.

****حضور مسافر برای انگشت نگاری در سفارت بر طبق تاریخ تعیین شده الزامیست.
***زمان اخذ ویزای توریستی یک ماهه هند 7 روز کاری است لطفا در انتخاب زمان سفرتان توجه داشته باشید.

**********************

قیمت تور بمبئی گوا زمستان 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته:3/495/000 تومان
قیمت تور ترکیبی هند دی  96  برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی: 3/795/000تومان
قیمت تور 7 شب بمبئی گوا بهمن 96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:4/395/000تومان
قیمت تور ترکیبی هندوستان جشن هولی 96 برای هر نفر در اتاق یک تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:4/995/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند اسفند ماه برای کودک 6 تا 12 سال:2/695/000تومان
قیمت  تور هند زمستان 96 برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/895/000تومان
قیمت  تور هندوستان  بهمن ماه با پرواز ایران ایر  برای کودک 2 تا 6 سال :2/095/000تومان
قیمت  تور هندوستان دی  ماه 96 برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت برای نوزاد:700/000تومان

*****************

هتل 4 ستاره د امرالد در بمبئی

THE EMERALD HOTEL IN MUMBAI

هتل 4 ستاره صندل وود در گوا

SANDALWOOD  HOTEL IN GOA

**********************

قیمتهای دلاری ویژه ده شب هتل با خدمات میباشد قیمت بلیط و ویزا بصورت ریالی بعد از انتخاب تاریخ به مسافر اعلام میگردد.

****حضور مسافر برای انگشت نگاری در سفارت بر طبق تاریخ تعیین شده الزامیست.
***زمان اخذ ویزای توریستی یک ماهه هند 7 روز کاری است لطفا در انتخاب زمان سفرتان توجه داشته باشید.

**********************

قیمت تور بمبئی گوا اسفند 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته:3/595/000تومان
قیمت بمبئی گوا هند بهمن ماه 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی :3/995/000تومان
قیمت تور ترکیبی بمبئی گوا زمستان  97 برای هر نفر در اتاق یک تخته:4/795/000تومان
قیمت تور هند دی  96 برای هر نفر در اتاق یک تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی5/195/000تومان
قیمت تور دو شب بمبئی 5 شب گوا اسفند 96 برای کودک 6 تا 12 سال:2/595/000تومان
قیمت تور هندوستان ویژه جشن هولی  هند برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/995/000تومان
 قیمت تور هند برای کودک 2 تا 6 سال :2/095/000تومان
قیمت  تور بمبئی گوا زمستان  برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت  تور ترکیبی بمبئی گوا هندوستان یازدهم اسفند برای نوزاد:700/000تومان
*********************

هتل 5 ستاره تاپ حیات ریجنسی

 HOTEL IN MUMBAI HYATT REGENCY HOTEL

هتل  5 ستاره پارک رجیس در گوا 

park regis hotel 5 star in goa

***************************

قیمت تور بمبئی گوا  ویژه دی ماه 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته:4/095/000 تومان
قیمت تور بمبئی گوا هند  بهمن ماه برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی :4/895/000تومان
قیمت تور هند زمستان   96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:5/795/000تومان
قیمت تور هند ویژه اسفند ماه 96 برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:5/695/000تومان
قیمت تور هند ویژه بهمن 96 برای کودک 6 تا 12 سال:2/995/000تومان
قیمت تور بمبئی گوا با پرواز ایران ایر برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:3/295/000تومان
قیمت تور هندوستان زمستان  برای کودک 2 تا 6 سال:2/095/000تومان
قیمت تور هند زمستان 96 برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند زمستان  96 برای نوزاد:700/000تومان

***************************

هتل 5 ستار ه حیات ریجنسی در بمبئی 

THE HYATT REGENCY HOTEL IN MUMBAI

هتل 5 ستاره تاپ ریو ریزورت در گوا 

RIO RESORT HOTEL IN GOA 

***************************

قیمت تور بمبئی گوا با پرواز ایران ایر دی ماه برای هر نفر در اتاق دو تخته:4/195/000تومان
قیمت تور بمبئی گوا هند بهمن ماه برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی :4/995/000تومان
قیمت تور هند زمستان 96  برای هر نفر در اتاق یک تخته:5/995/000تومان
قیمت تور هند زمستان  96 برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:7/395/000تومان
قیمت تور هند بهمن  96 برای کودک 6 تا 12 سال:2/995/000تومان
قیمت تور بمبئی گوا هند دی 96 برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:3/195/000تومان
قیمت تور هندوستان دی  ماه 96 برای کودک 2 تا 6 سال:2/095/000تومان
قیمت تور هند بهمن ماه 96 برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند ویژه جشن رنگ 96 برای نوزاد:700/000تومان

*************************

HYATT REGENCY HOTEL 5* IN MUMBAI

هتل 5 ستاره تاپ حیات ریجنسی در بمبئی 

CIDADE DE GOA HOTEL 5* IN GOA 

هتل 5 ستاره تاپ سی داده د گوا در گوا

*************************

قیمت تور بمبئی گوا با پرواز ایران ایر برای هر نفر در اتاق دو تخته:4/595/000تومان
قیمت تور بمبئی گوا هند دی ماه برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام و نوشیدنی: 5/395/000تومان
قیمت تور هند زمستان  96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:6/695/000تومان
قیمت تور هند دی  96 برای هر نفر در اتاق دو تخته با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:7/495/000تومان
قیمت تور هند بهمن 96 برای کودک 6 تا 12 سال:2/995/000تومان
قیمت تور بمبئی گوا هند دی ماه برای کودک 6 تا 12 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:3/695/000تومان
قیمت تور هندوستان زمستان 96 برای کودک 2 تا 6 سال:2/095/000تومان
قیمت تور هند جشن هولی  برای کودک 2 تا 6 سال با صبحانه ناهار شام نوشیدنی:2/095/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند دی  96 برای نوزاد:700/000تومان

*********************************

HYATT REGENCY HOTEL 5* IN MUMBAI

هتل 5 ستاره تاپ حیات ریجنسی در بمبئی 

GRAND HYATT HOTEL 5* IN GOA 

هتل 5 ستاره گرند حیات در گوا

**********************************

قیمت تور بمبئی گوا با پرواز ایران ایر برای هر نفر در اتاق دو تخته:4/995/000تومان
قیمت تور هند زمستان  96 برای هر نفر در اتاق یک تخته:7/395/000تومان
قیمت تور هند بهمن  96 برای کودک 6 تا 12 سال:3/095/000تومان
قیمت تور هندوستان دی  96 برای کودک 2 تا 6 سال:2/095/000تومان
قیمت تور ترکیبی هند بهمن  96 برای نوزاد:700/000تومان

خدمات تور بمبئی گوا زمستان 96 جشن هولی 96  :

*پرواز ایران ایر تهران بمبئی تهران

*پرواز داخلی بمبئی گوا و بلعکس

*ویزای یک ماهه توریستی

*بیمه مسافرتی

*گشت بمبئی: گشت شهری

*گشت گوا: کشتی بر روی رودخانه ماندوی، گشت شهری

*راهنمای محلی

*ترانسفرفرودگاهی و بین شهری

برای اطلاعات بیشتر با سرکار خانم کیانی تماس بگیرید.

88982912

88983021

09190836650

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


سه + = 8

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>